ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ (POSTGRADUATE & RESEARCH SUPERVISION)

1) 5 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
2) 5 ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΜΑΜΑΛΗΣ Χ., ΜΗΤΡΑΚΟΣ, ΤΣΙΜΠΙΔΑ, ΔΟΛΑΠΤΣΗ, ΘΩΜΟΥ)
3) 9 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ (ΔΟΥΓΕΚΟΣ, ΣΤΟΥΠΟΣ, ΜΠΛΟΥΧΟΥΤΖΗ,
ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ, ΣΜΑΓΑΔΗ, ΜΙΧΑΗΛ, ΓΙΑΚΟΥΛΑΣ, ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΜΑΛΗΣ Α.)
4) 23 διπλωματικές στο ΕΑΠ
5) 187 διπλωματικές σε άλλα ιδρύματα

Αναλυτικά οι διπλωματικές εδώ (All Supervisees).


Associate Prof. Bitzenis Aristidis
Chair of ICIB,
Department of International and
European Studies
156 Egnatia Street,
GR-540 06 Thessaloniki, Greece
bitzenis@yahoo.com
bitzenis@gmail.com
bitzenis@uom.gr
http://www.icib.eu/
http://bitzenisaris.blogspot.gr/
http://aristidisbitzenis.cgpublisher.com/biography.html